"Tớ là Hậu Chè Muối "
values

Hiểu về bản thân

“Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận”  –Lão Tử– Vậy: “Gieo điều gì…