Giấy thông hành

Download CV của Hậu tại đây: Hau Dang’s CV

Một số “Chứng nhận – Chứng chỉ” làm vốn (đang cập nhật…)

giay-thong-hanh