"Tớ là Hậu Chè Muối "
Đi Bụi Hàn Quốc – Rực rỡ sắc đỏ mùa thu (P1)

Đi Bụi Hàn Quốc - Rực rỡ sắc đỏ mùa thu (P1)

Đi bụi Hàn Quốc, nghe khó nhưng thực chất rất dễ, Hàn Quốc hội tụ đủ điều kiện để trải nghiệm du ...

Đi Bụi Hàn Quốc – Rực rỡ sắc đỏ mùa thu (P2)

Đi Bụi Hàn Quốc – Rực rỡ sắc đỏ mùa thu (P2)

Tiếp theo Phần 1, bài viết này mình chia sẻ chi tiết hơn kinh nghiệm trong những ngày chuẩn bị và du hí ...

Giấy thông hành

Giấy thông hành

Download CV của Hậu tại đây: Hau Dang's CV Một số "Chứng nhận - Chứng chỉ" làm vốn (đang cập nhật...)

Hiểu về bản thân

Hiểu về bản thân

Chúng ta sinh ra trong tự nhiên, chết đi trong tự nhiên, cứ sống thuận tự nhiên thì bản tánh không loạn, ...

Đi Bụi Hàn Quốc – Rực rỡ sắc đỏ mùa thu (P1)

Đi Bụi Hàn Quốc -

on Aug 8, 20191
Đi Bụi Hàn Quốc – Rực rỡ sắc đỏ mùa thu (P2)

Đi Bụi Hàn Quốc –

on Aug 7, 20192
Giấy thông hành

Giấy thông hành

on Jul 16, 20173
Hiểu về bản thân

Hiểu về bản thân

on Aug 13, 20174